Pin It

Wagner Consulting International heeft experts in dienst voor de professionele vertaling van zakelijke, juridische, academische, en elk ander informatie naar het Kinyarwanda. Wij bieden Kinyarwanda naar Engels vertalingen, en vice vers, met de garantie voor hoge kwaliteit en een snelle doorlooptijd. Onze dienstverlening stopt daar echter niet. We zijn deskundig in meer dan 100 talen en u kunt er viir kiezen om Kinyarwanda in een andere taal, of andersom, te laten vertalen.

Wat meer informatie over Kinyarwanda

Kinyarwanda is een populaire dialect variant van het Rwanda-Rund, een taal die voornamelijk gesproken wordt in Rwanda. Het is de officiële taal van Rwanda, tezamen met het Frans en Engels. Volgens de laatste onderzoeken zijn er ongeveer 12 miljoen sprekers van het Kinyarwanda in Rwanda. De taal wordt echter ook gesproken in verschillende delen van Oeganda. Veel mensen in Rwanda spreken en begrijpen alleen Kinyarwanda.

Waarom u voor ons moet kizen?

Als een aparte dialect van het Rwanda-Rund, is Kinyarwanda een complexe en moeilijke taal. Dat is de reden waarom de vertaling deskundigheid vereist die alleen professionele taalkundigen kunnen bieden. Bij Wagner Consulting International, beschikken we over een team met experts die hoge kwaliteit en foutloze vertaaldiensten bieden, of het nu gaat om om Kinyarwanda te vertalen naar een andere taal, of andersom.

Wij garanderen de hoogste kwaliteit door een volledige en uitgebreide correctie en redigatie van de vertaalde tekst te verzorgen. Wij beloven om de betekenis en context van het document, tezamen met de toon en specifieke jargons voor uw branche, te respecteren.